عکس نمونه کار سقف کاذب کناف


عکس هایی از مراحل اجرایی سقف کاذب کناف شامل زیرسازی سقف کاذب ، پانل گذاری سقف کاذب کناف و بتونه را در زیر مشاهده نمایید :